Това е вторият манастир, който се намира в с. Арбанаси, заедно с
манастира "Св.Николай". Той е по-малък и е построен в
северозападната част на селището. Представлява комплекс от черква,
жилищни сгради и параклис. В първите години от турското робство той
е бил действащ и заможен, но след опустошенията на кърджалии,
запада и е изоставен. Едва през 1680 година е построена новата
манастирска църква, която е запазена и до днес. Тя е ниска,
еднокорабна, еднопсидна продълговата сграда, с две преддверия, като
в северната й страна е разположен обширен параклис "Св.Троица". В
нея се пази чудотворната икона "Св. Богородица - Труеручица".
През 1716 година, троянският монах Даниел построява жилищни сгради
и възобновява дейността на манастира. През 1762 година църквата и
параклисът отново са обновени и украсени със стенописи.
Независимо от това, че са потъмнели от времето и дима на свещите, те
са запазили своите художествени достойнства до наши дни. Ценност
представлява и старинната релефна икона на Богородица - обкована
със сребро. Над входа на манастира е издигната камбанария.
Манастирът е обявен за паметник на културата. Понастоящем
манастирът е постоянно действащ.
Забележителности
Арбанашки манастир
"Успение Богородично"
Църквата „Рождество Христово" в Арбанаси днес е най-старата, най-
интересната и най-голямата по площ. Строена е вероятно през XV в. В
най-стария си вид е била малка с едно помещение и външна апсида. В
първата половина на XVII в. е разширена на запад със самостоятелно
женско отделение и закрит притвор. На север е с открита аркада,
завършваща на изток с параклиса „Йоан Кръстител". През 1632 г.
северната страна на аркадата била зазидана и приспособена за
трапезна галерия.Стенописите в трапезната галерия и женското
отделение на параклиса представляват подробен календар със сцени
и светци по дни и месеци. До входа на параклиса вляво е изобразено
„Колелото на живота".
Стенописите в наоса на параклиса изобразяват живота и страданията
на „Йоан Кръстител". Иконостасът там е дело на тревненски
майстори резбари.
Църква "Рождество
Христово"
This file is not intended to be viewed directly using a web browser. To create a viewable file, use the Preview in Browser or Publish to Yahoo! Web Hosting commands from within Yahoo! SiteBuilder.