Къщите-крепости впечетляват със суровия си външвн вид и високи каменни
огради,които силно констратират с китните дворове и неповторимия уют и
удобство на интериора. В селото има 5 църкви и 2 действащи манастира.
Село Арбанаси е обявено за архитектурен резерват и е включено в списъка
на ЮНЕСКО за световно културно наследство.
За Арбанаси
Село Арбанаси е едно от най-живописните стари селища в страната,намира се
само на 4 км.от Велико Търново.С монументалната и неповторима възрожденска
архитектура от 16-17 в. На къщите и църквите и природните си дадености
Арбанаси е истински рай за туристите.
Летописът на Арбанаси започва с най-ранния писмен документ - ферманът на
Сюлейман Великолепни от 1538 г., с който подарява земите на сегашните
селища Арбанаси, Лясковец, Горна и Долна Оряховица на великия везир
Рустем паша, зет на султана. В поменатия ферман четирите селища са под
общото название Арнабуд кариелари.
Други сведения за Арбанаси намираме в записките на Павел Джорджич от 10
януари 1595 г. до трансилванския княз Зигмунд Батори. За Арбанаси споменава
и софийският католишки епископ Петър Богдан Бакшич,посетил Търново през
1640 г. Той отбелязва, че горе на планината има град, откъдето се вижда цяло
Търново и има около 1000 къщи.
Липсата на друг документален материал оставя различни мнения и
предположения за произхода, името и населението на Арбанаси. Едни приемат,
че то е заселено от български боляри, дошли със селяните си от най-западните
краища, след бляскавата победа на Иван Асен II при Клокотница на 9 март 1230
г. когато той завзема и Арбанашката земя. През Средновековието българите са
наричали Арбанаси Арбанашка земя.
Георги Раковски съобщава, че Иван Асен II, след като се оженил за дъщерята на
пленения кир Тодор Комнин, заради нея преселил няколко гръцки фамилии в
Арбанаси.
Елефтерова къща
This file is not intended to be viewed directly using a web browser. To create a viewable file, use the Preview in Browser or Publish to Yahoo! Web Hosting commands from within Yahoo! SiteBuilder.